Välkommen till Estniska Husets hemsida!

detsember 2, 2014 by

Information om Estniska Huset samt om uthyrning.

AB Lõuna-Rootsi Eesti Maja aastakoosolek 2022 / AB Lõuna-Rootsi Eesti Maja Årsstämma 2022

mai 16, 2022 by

Kutse aastakoosolekule

Aastakoosolek toimub pühapäeval 12. juunil 2022, kell 15.00 Lõuna-Rootsi Eesti Majas Lundis.

Häälte registreerimine algab kell 14.00.

Päevakord vastavalt põhikirjale.

NB! Mitte unustada kirjalikku volitust perekonnaliikmetelt jt., keda soovite esindada.

Organisatsioon/ühing on kohustatud esitama protokolli, kus määratud kes on hääleõigusega esindaja A/S Lõuna-Rootsi Eesti Maja aastakoosolekul.

Küsimustega või aastaaruande ja päevakorra tellimiseks pöörduda Madis Laasi poole tel. 040-465385 või e-posti kaudu (maskus.laas@gmail.com).

Kallelse till årsstämma

Årsstämman äger rum söndagen den 12 juni 2022, kl. 15.00 i Estniska Huset i Lund.

Registreringen av röster börjar kl. 14.00.

Dagordning enligt bolagsordningen.

Obs! Glöm inte skriftlig fullmakt från familjemedlem eller andra som ni ska representera vid en eventuell omröstning.

Organisationer/föreningar måste uppvisa ett protokoll eller motsvarande som intygar vem som ska representera organisationen på årsstämman.

För frågor eller för att beställa årsredovisning och dagordning, vänligen kontakta Madis Laas via telefon 040-465385 eller via e-post maskus.laas@gmail.com.

AB Lõuna-Rootsi Eesti Maja aastakoosolek 2021 / AB Lõuna-Rootsi Eesti Maja Årsstämma 2021

mai 23, 2021 by

Kutse aastakoosolekule

Aastakoosolek toimub pühapäeval 20. juunil 2021, kell 15.00 Lõuna-Rootsi Eesti Majas Lundis. Ülekanne koosolekust toimub ka Zoomi vahendusel.

Häälte registreerimine algab kell 14.00.

Päevakord vastavalt põhikirjale.

NB! Mitte unustada kirjalikku volitust perekonnaliikmetelt jt., keda soovite esindada.

Organisatsioon/ühing on kohustatud esitama protokolli, kus määratud kes on hääleõigusega esindaja A/S Lõuna-Rootsi Eesti Maja aastakoosolekul.

Küsimustega või aastaaruande ja päevakorra tellimiseks pöörduda Madis Laasi poole tel. 040-465385 või e-posti kaudu (maskus.laas@gmail.com).

Soovist võtta koosolekust osa Zoomi vahendusel teatada e-posti kaudu aadressile info@estniskahusetilund.se.

Kallelse till årsstämma

Årsstämman äger rum söndagen den 20 juni 2021, kl. 15.00 i Estniska Huset i Lund. Årsstämman är också tillgänglig via Zoom.

Registreringen av röster börjar kl. 14.00.

Dagordning enligt bolagsordningen.

Obs! Glöm inte skriftlig fullmakt från familjemedlem eller andra som ni ska representera vid en eventuell omröstning.

Organisationer/föreningar måste uppvisa ett protokoll eller motsvarande som intygar vem som ska representera organisationen på årsstämman.

För frågor eller för att beställa årsredovisning och dagordning, vänligen kontakta Madis Laas via telefon 040-465385 eller via e-post maskus.laas@gmail.com.

För att ta del via Zoom registrera er via e-post info@estniskahusetilund.se.