Om Estniska Huset i Lund

Estniska huset på Bytaregatan 28 i Lund.

Estniska Huset i Lund (Eesti Maja Lundis) ägs och förvaltas av AB Lõuna-Rootsi Eesti Maja.

Bolaget stiftades 1971 av sverigeester, som bosatt sig i Sydsverige efter flykten från det av Sovjetunionen ockuperade Estland hösten 1944 – för att skaffa hemvist åt estniska organisationer och en samlingspunkt för esterna i Sydsverige. Bolaget har ca 800 delägare som blivit aktieägare på ideella grunder.

Bolaget förvärvade 1975 av Lunds kommun fastigheten Gråbröder 1 (numera Winstrup 1) på hörnet av S:t Petri Kyrkogata och Bytaregatan. Som nybyggd hade fastigheten 1886-1916 inrymt Lunds första kommunala flickskola. 1924 ändrades skollokalerna till bostäder. Vid övertagandet 1975 var byggnaderna i mycket dåligt skick med lägsta standard i lägenheterna.

I bolagets regi byggdes flervåningshuset utmed S:t Petri Kyrkogata om till moderna lägenheter. Den ursprungliga gymnastiksalen i enplanshuset utmed Bytaregatan fick en tillbyggnad och inreddes som föreningslokal som öppnades för allmänheten 1982.

År 2008 avstyckades fastigheten. Bolaget behöll föreningshuset Bytaregatan 28 (Winstrup 1). Flervåningshuset S:t Petri Kyrkogata 17 (numera Winstrup 19) såldes.

År 2008 upptäcktes att de tre gamla lindarna på gården hade angripits av röta. De måste fällas. Hösten 2010 planterades två rönnar, en häggmispel och en fjärilsbuske i stället. Samtidigt anlades två rabatter med marktäckare. Gårdsplanen stensattes och det gamla mörkbruna träplanket ersattes med ett nytt ljusgrått.

Styrelsen

Advertisements

Lisa kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s


%d bloggers like this: