Eesti Teaduslik Seltsi ettekandekoosolek

by

Eesti Teadusliku Seltsi Lõuna-Rootsi osakonna järgmine ettekande-koosolek toimub pühapäeval 11 oktoobril kell 15 Lundis, Lõuna-Rootsi Eesti Majas, Bytaregatan 28, Lund.

Mälestame Ants-Michael Uessoni kes suri 24. juunil 2009.
(Artikkel Ants-Michael Uessoni mälestuseks)

Järgneb Indrek Martinsoni ettekanne teemal

Raoul Wallenberg ja tema poolvend Guy von Dardel.

Lundi ülikooli füüsikaprofessor Guy von Dardel (1919-2009) vöitles aastakumneid oma sugulase eest keda vangistati Budapestis jaanuaris 1945 ja viidi N. Liitu.

Järgneb ühine koosviibimine à 100 kr. Osavõtust palume teatada hiljemalt 7.oktoobril tel. 046 – 57 308 (Indrek Martinson) vöi meiliga Indrek.Martinson@fysik.lu.se. Köik on väga teretulnud!

Parimate tervitustega

Juhatus

Advertisements

%d bloggers like this: